Keyword: Cold Eyes Co Chieu Tai Viet Nam

5 Top Star cầm cân nảy mực tại liên hoan phim MSFF là ai?

10 months ago - Thành phần ban giám khảo của Liên hoan phim ... nam, Han Hyo Joo. Thành viên ban giám khảo: Shin Min Ah, Yoo Ah In, Son Hyun Joo, Jang Young nam, Han Hyo Joo (từ phải sang, từ trên xuống). Shin Min Ah sẽ đảm nhận vị trí giám khảo ở hạng mục A City of Sadness