Keyword: Nghi An Isaac 365 Va Gil Le

Những thành viên quyền lực trong nhóm nhạc V Pop

11 months ago - isaac, gil Lê, Emily... là những ... isaac, gil Lê, Emily... là những hotboy, hotgirl có tầm ảnh hưởng cũng như hình ảnh luôn nổi bật nhất trong nhóm nhạc. isaac365 Daband Có thể thấy isaac là thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc thần tượng 365 Daband