Keyword: Noi Dung Phim Moebius

Cấm chiếu phim của Kim Ki Duk

11 months ago - Tác phẩm mới của đạo diễn tài năng Kim ... moebius” khó có thể được khởi chiếu trong nước. Ngày 1/6 vừa qua, Hội đồng kiểm duyệt phim đã quyết định hạn chế công chiếu đối với bộ phimmoebius” của đạo diện Kim Ki Duk. Hội đồng kiểm duyệt cho biết: “Bộ phim có nội